People working on laptops

Kolektīvās finansēšanas asociācija

Latvian Crowdfunding Association

Biedrības mērķi

1. Nodrošināt Latvijā strādājošos kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzēju interešu pārstāvību un īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, veicinot nozares attīstību;

2. Veicināt pārredzamību un labu pārvaldību kolektīvās finansēšanas nozarē;

3. Pieņemt kolektīvās finansēšanas labas prakses kodeksu visām platformām un kolektīvās finansēšanas profesionāļiem;

4. Kalpot par forumu nozares paraugprakses īstenošanai.

Ko dara Asociācija?

Latvian Crowdfunding Association (Asociācija) apvieno Latvijā strādājošās kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzējus (Platformas) lai izstrādātu labāko kolektīvās finansēšanas nozares praksi Latvijā. Asociācija pārstāv kolektīvās finansēšanas platformas intereses sadarbībā ar nozares uzraugu Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, valsts parlamentu un valdību, plašsaziņas līdzekļiem un citām asociācijām. Tāpat Asociācija pārstāv nozari ar sadarbības partneriem un nozares dalībniekiem citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Darbojoties Asociācijā, Platformām, to īpašniekiem un vadītājiem ir iespēja, kopā sadarbojoties izveidot pateicīgu vidi Platformu attīstībai, kas veicinās strauju ārvalstu kapitāla piesaisti Latvijas ekonomikai. Dalība Asociācijai ir atvērta ikvienai Platformai, kas ir licencēta kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzēja vai ir uzsākusi licencēšanas pasākumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

Vīzija

Asociācija un tās biedri ir pārliecināti, ka kolektīvās finansēšanas pakalpojumi ir svarīga ekonomikas sastāvdaļa, kas uzlabos sabiedrības dzīves kvalitāti, apkārtējo vidi un attīsta ekonomiku. Sakārtota nozares prakse veicinās nozīmīga ES dalībvalstu kapitāla piesaisti Latvijas ekonomikā, tā veicinot labklājību visā valstī. Asociācija redz Latviju kā vienu no vadošajām ES dalībvalstīm kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas un finanšu tehnoloģiju nozarē.

Blogs

Nozares jaunumi un aktualitātes

Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir Latvian Crowdfunding Association?
Latvian Crowdfunding Association ir nevalstiska un neatkarīga biedrība, kura veidota, lai veicinātu pārredzamību un labu pārvaldību kolektīvās finansēšanas nozarē.
Kā kļūt par biedru?
Par biedru var kļūt ikviens komersants, kurš nodarbojas ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumas sniegšanu. Visiem biedriem jābūt licencētiem vai licencēšanas procesā. Lai iestātos, aicinām rakstīt uz info@lcassociation.eu
Kapēc kļūt par biedru?
Jo mēs apvienojam Latvijā strādājošos kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzējus, nodrošināt to interešu pārstāvību un īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī, veicinot nozares attīstību.
Cik ātri iespējams kļūt par biedru?
Tiklīdz mēs saņemsim Jūsu pieteikumu epastā, tas tiks izskatīts un aptuveni vienas nedēļas laikā Jūs kļūsiet par LCAssociation biedru un turpmāk saņemsiet nozares jaunumus un aktualitātes.