Jauns biedrs - Capitalia
Posted on Nov 02, 2021

Darbojas kopš 2007. gada, Capitalia ir vadošais mazo un vidējo uzņēmumu finansētājs un finanšu konsultants Baltijas jūras reģionā. Savas darbības laikā Capitalia ir finansējusi vairāk nekā 5000 uzņēmumum, kopējam ieguldījumu apjomam pārsniedzot EUR 100 miljonus, un konsultējusi vairāk nekā 100 uzņēmumu finansējuma piesaistē, biznesa vērtēšanā un pārdošanā. Savukārt investoriem Capitalia piedāvā plašu ieguldījuma iespēju klāstu uzņēmumos, tajā skaitā aizdevumu, pašu kapitāla investīciju un vērtspapīru produktos.

Latest news